Literárne informačné centrum

Literárne informačné centrum (LIC) Slovenskej Republiky je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby na Slovensku a slovenskej literárnej tvorby v zahraničí. Svojou rozsiahlou činnosťou napomáha rozvoju literárneho života na Slovensku a propaguje výsledky práce slovenských literátov v zahraničí. Táto rozsiahla slovenská tvorba a aktuality z literárneho sveta je zachytená v komplexnom informačnom portáli s vyše dvoma miliónmi stránok.

Čo bolo našim cieľom

Cieľom novej webovej prezentácie LIC bolo nielen zatraktívnenie vizuálnej stránky rôznorodého typu obsahu, ale aj zabezpečenie hladkej migrácie databázy s vyše 11 000 slovenskými spisovateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi a recenzentami spolu s ich 49 000 databázou ich diel a príspevkov. V rámci tohto projektu sme zorganizovali široké spektrum, vyše 160 000 databázových záznamov v rôznych jazykových mutáciách. Dnes sa používatelia môžu tešiť z prehľadného zobrazovania, prepracoveného vyhľadávania a detailného popisu svojich obľúbených diel a autorov v kompaktnom a užívateľsky priateľskom rozhraní. Samozrejme nechýba ani online knižnica časopisov vydaných LIC ako Knižná revue či Slniečko s vyše 600 publikovanými vydaniami a súvisiacimi článkami.

LITERÁRNE
CENTRUM

RESPONSIVE DESIGN

 • AUTORI POD JEDNOU STRECHOU

  Významní slovenskí autori so širokou publikačnou činnosťou majú svoju profilovú stránku s detailom o ich živote a tvorbe. Akýkoľvek príspevok zmieňujúci daného autora sa automaticky zobrazuje v jeho profilovej stránke. V budúcnosti pribudne aj zápisník pre každého žijúceho autora s možnosťou pridávania live updatov z jeho tvorby či života.

 • POKROČILÉ VYHĽADÁVANIE

  Vyhľadávanie autorov, ich článkov, recenzii a diel je s novou webovou stránkou o poznanie jednoduchšie. Vyhľadávať je možné v rôznych typoch obsahu a na základné vašich kľúčových slov sa prezentujú výsledky. Diela je možné podrobne vyhľadať na základne žánru, jazyka originálu, roku či krajiny vydania a pod.

 • E-KNIŽNICA

  Literárne informačné centrum pravidelne vydáva svoje časopisy. Mesačníky ako Knižná revue a Slniečko možno tiež poznáte z novinových stánkov. Na novej webovej stránke je tiež možné nazrieť do elektronickej knižnice a bližšie sa zoznámiť s každým vydaním.

 • PREHĽAD PODUJATÍ A SÚŤAŽÍ

  Týždenne sa koná po celkom Slovensku množstvo literárnych či výtvarných podujatí a súťaží. S cieľom informovať verejnosť o možnosti zapojiť sa alebo podporiť ich sme vytvorili ich aktuálny prehľad v sekcii Podujatia a súťaže. V nasledujúcich mesiacoch pribudne aj vizuálny kalendár mapujúci všetky tieto podujatia s možnosťou ich filtrovania podľa zamerania.

Páči sa Vám toto riešenie?
Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes!