SLOVNAFT

Revízny systém pre rafinérsko - petrochemickú spoločnosť

SLOVNAFT

KLIENT

SLOVNAFT a.s je najväčšou rafinérsko-petrochemickou spoločnosťou na Slovensku, ktorá ročne spracuje takmer 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja ropných produktov a výrobkov z nich disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.

CIEĽ

Revízny systém Slovnaft je prehľadný a efektívny nástroj pre manažment revízii bezpečnostných prvkov, ktoré si v zmysle platnej legislatívy vyžadujú pravidelný revízny servis. Jeho cieľom je zabezpečiť optimalizáciu vnútrofiremných revíznych procesov a minimalizovať tak riziká vyplývajúce z praktickej realizácie revíznych postupov. Dizajn systému umožňuje pracovníkom postupovať podľa formalizovaných pracovných postupov a zároveň dohliada na dodržiavanie časového plnenia predpísaných úkonov. Systém je špecificky prispôsobený firemnému prostrediu a workflow. Disponuje používateľsky prívetivým rozhraním a je optimalizovaný pre mobilné zariadenia.

Web & UI Design
Web & UI Design
Web development
Web development
CMS
CMS
Responsive design
Responsive design

Páči sa Vám toto riešenie? Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes!

KONZULTÁCIA ZDARMA