SSE

Revízny systém pre dodávateľsku energetickú spoločnosť

SSE

KLIENT

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) dodáva energiu (elektrinu a plyn) pre život a podnikanie pre viac ako 700 tisíc zákazníkov. Na energetickom trhu pôsobí už viac ako 90 rokov. Budovaním nových pripojení, investovaním a podporou celospoločenských záujmov prispieva k ďalšiemu ekonomickému rozvoju regiónu stredného Slovenska.

CIEĽ

Revízny systém SSE je prehľadný a efektívny nástroj pre manažment zariadení, ktoré si v zmysle platnej legislatívy vyžadujú pravidelný revízny servis. Jeho cieľom je zabezpečiť optimalizáciu vnútrofiremných revíznych procesov a minimalizovať tak riziká vyplývajúce z praktickej realizácie revíznych postupov. Dizajn systému umožňuje pracovníkom postupovať podľa formalizovaných pracovných postupov a zároveň dohliada na dodržiavanie časového plnenia predpísaných úkonov. Systém je špecificky pripôsobený firemnému workflow. Jeho používeteľsky prívetivé rozhranie a optimalizácia pre mobilné zariadenia sú výhodami, ktoré ocenia pracovníci pri práci v teréne.

Web & UI Design
Web & UI Design
Web development
Web development
CMS
CMS
Responsive design
Responsive design

Páči sa Vám toto riešenie? Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes!

KONZULTÁCIA ZDARMA