SSE PriceWatch

Mobilná aplikácia na sledovanie cien elektriny a plynu

SSE PriceWatch

KLIENT

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) je dodávateľská energetická spoločnosť. Dodáva energiu (elektrinu a plyn) pre život a podnikanie pre viac ako 700 tisíc zákazníkov už takmer 90 rokov. Budovaním nových pripojení, investovaním a podporou celospoločenských záujmov prispieva k ďalšiemu ekonomickému rozvoju regiónu stredného Slovenska.

CIEĽ

Pre Stredoslovenskú energetiku sme vytvorili mobilnú aplikáciu PriceWatch, prostredníctvom ktorej budete vždy informovaní o vývoji burzových cien elektriny a plynu na slovenskom trhu.  Tento moderný a jedinečný nástroj ponúka užívateľom grafické a tabuľkové zobrazenie cien, s ďalšími užitočnými funkcionalitami. Novinky, Infoservis, kalkulátor predajných cien zabezpečí, že budete vždy vedieť ucelené a aktuálne informácie o cenách komodít, o ktoré sa zaujímate.

Web & UI Design
Web & UI Design
Web development
Web development
CMS
CMS
Responsive design
Responsive design
SEO
SEO

Páči sa Vám toto riešenie? Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes!

KONZULTÁCIA ZDARMA