Gamo

GAMO a.s. has been a provider of comprehensive information technology solutions and cybersecurity services for more than 25 years. GAMO is a stable and responsible partner of many companies on the Slovak market offering high-quality services, expertise, unique know-how, innovative and proven solutions.

Our goal

For GAMO, we have developed a smart and comprehensive web presentation. We have created a completely new web identity where we managed to combine attractive and clear content with a modern, user-friendly and responsive design.

GAMO

RESPONSIVE DESIGN

GAMO

"Pre náš projekt sme potrebovali zorganizovaný a zodpovední tím, zohratých programátorov, dizajnérov a kreatívnu pomoc. To všetko sme našli v spoločnosti s ActivIT! Vďaka ich správnej technologickej analýze, načasovaniu projektu a jasnej komunikácii sme boli schopní spusiť nové, responzívne a užívateľsky prijateľné riešenie."
Tím GAMO

Do you like this solution?
Don’t hesitate to contact us today!