Technická podpora zabezpečenia Drupal 7 končí 5. januára 2025

Drupal 7 po tomto dátume nebude poskytovať bezpečnostnú podporu,
preto je potrebné naplánovať migráciu Vášho systému na Drupal 10.
V prípade záujmu o taktúto migráciu, sme Vám k dispozícii.

Prečo migrovať  na Drupal 10?

Podpora projektov na Drupal 9 skončila 11/2023. Ďalšie aktualizácie Drupal 9 po tomto dátume nebudú dostupné. Vaše projekty sú zraniteľné, pretože nebudú žiadne bezpečnostné aktualizácie.

Výhody Drupal 10

  • Bezpečnejší systém
  • Bezpečnejšie databázové funkcionality
  • Nové front-end prostredie – Olivero, ktoré ponúka lepšiu mobilnú optimalizáciu,  modernejší dizajn a nové funkcionality
  • Nový moderný užívateľský editor – CKEditor 5

Kroky migrácie:

  • Analýza zmien potrebných pre úspešnú migráciu na Drupal 10
  • Návrh zmien pre front / back-end spolu s časovým harmonogramom
  • Migrácia systému
  • Ostrá prevádzka

Máte záujem o migráciu vášho systému na Drupal 10 ?