Zásady ochrany osobných údajov

Pri vyplňovaní formulárov z dôvodu registrácie do www.activit.sk  poskytujete svoje osobné údaje alebo údaje o Vašej spoločnosti. Spoločnosť  ActivIT, s.r.o. si uvedomuje dôvernosť poskytnutých informácii a cení si Vaše osobné údaje.

Prehlásenie spoločnosti ActivIT, s.r.o. o nakladaní s dôvernými informáciami:

Spoločnosť ActivIT, s.r.o. spracuváva osobné údaje osôb a firiem zaregistrovaných prostredníctvom internetových formulárov na www.ActivIT.sk

Informácie, ktoré nám budú poskytnuté v registračných formulároch alebo prostredníctvom iných formulárov použijeme na to, aby sme Vás mohli zaregistrovať  a zasielať Vám aktuálne informácie o našich službách, produktoch a propagačných akciách spoločnosti..

Tieto údaje slúžia výlučne pre potrebu spoločnosti ActivIT, s.r.o. a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám alebo organizáciám.

Osoby poskytujúce osobné údaje berú na vedomie, že na požiadanie spoločnosť ActivIT, s.r.o. zlikviduje všetky písomnosti žiadateľa a zverejnené údaje kedykoľvek po písomnom požiadaní (ak nie je v zmluve uvedené inak).

Www.ActivIT.sk využíva najmodernejšie technológie na zabezpečenie a ochranu osobných údajov.