Mobilné aplikácie pre Android

V súčasnosti najrozšírenejší operačný systém pre mobilné aplikácie predstavuje svojou otvorenosťou a variabilitou jedinečnú platformu pre široké spektrum výrobcov mobilných zariadení. Zariadenia využívajúce túto Android platformu ponúkajú svojim používateľom univerzálnosť a nezávislosť od hardvérovej platformy.

Vývoj mobilných aplikácii pre túto platformu je tiež menej finančne náročný, nakoľko nevyžaduje členské poplatky a platené prístupy do testovacích prostredí. Jeho jadro je postavené na OS Linux čo mu umožňuje fungovať akomkoľvek druhu zariadení a oblečení („wearables“), ako sú napriklad Android Wear, Android TV, Android Auto a mnoho iných.

Tvorba aplikácií je zjednodušená prostredníctvom publikovaných vývojových nástrojov (SDK) a samotným prostredím Android Studio alebo Eclipse, ktoré disponujú množstvom voliteľných rozšírení (pluginov). Výhodou je rýchla dostupnosť vytvorených aplikácii prostredníctvom služby Google Play, keďže neprechádzajú tak detailným kontrolnými procesmi ako v prípade App Store. Aj keď programovacím jazykom ktorý dominuje pri vývoji je Java, vývojové prostredia sú flexibilné a poskytujú široké možnosti využitia prakticky akéhokoľvek používaného vyššieho programovacieho jazyka.

Aplikácie pre platformu Android navrhujeme vždy podľa kombinácie overených postupov (best-practices) a najnovších poznatkov z oblasti vývoja. Android OS využíva princípy „materiálového dizajnu“, ktorý má za cieľ používateľovi bezprostredne a vierohodne sprostredkovať vnemy a pocity, ktoré sú pretavené do ovládania aplikácii aj samotného operačného systému. Jeho cieľom je do ovládania vhodne zapájať ľudské zmysly, intuíciu a fyzikálne zákonitosti.

Oproti iOS platforme je bezpečnosť Android platformy viac ovplyvnená používateľom, jeho zručnosťou a spôsobom akým využíva aplikácie. Aplikácie dostupné z Google Play sú spravidla bezpečné, ale je nutné dbať na dôkladnejšie preverovanie aplikácii dostupných mimo oficiálnych distribučných kanálov.

ActivIT pre vás dokáže vytvoriť akúkoľvek mobilnú aplikáciu. Od jednoduchých prezentačných mobilných aplikácii, informačných, rezervačných a nákupnych aplikácii, cez komunikačné a komunitné aplikácie až po vysoko špecializované aplikácie pre pracujúce so zabezpečenými  údajmi a citlivými informáciami.

Našou politikou je poskytovať svojim klientom konzultácie zdarma, preto využite jedinečnú možnosť získať viac informácií o tvorbe mobilných aplikácií, ich súčasných trendoch a riešeniach pre Váš biznis zdarma.

Späť na mobilné aplikácie

ActivIT konzultácia - víno

ZAVOLAJTE NÁM ALEBO NAPÍŠTE, SKOČÍME NA VÍNO A DOHODNEME SA

KONZULTÁCIA ZDARMA