Trnavská univerzita

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva skoro 5 300 študentov; a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 33-tisíc absolventov.

Čo bolo našim cieľom

Vypracovanie nových webových prezentácií pre univerzitu a jej fakulty, ktorý bude reflektovať moderné a jednoduché spracovanie s prehľadnými informáciami a zároveň rozmanitosť jednotlivých fakúlt. Vytvorili sme kompletné webové riešenie pre univerzitu a jej fakulty postavené na novej identite a prezentácií informácií, v ktorom sa nám podarilo skĺbiť príťažlivý a prehľadný obsah s moderným a prehľadným dizajnom.

Trnavská univerzita

Responsive

Páči sa Vám toto riešenie?
Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes!